DOKUMEN RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS (RMK11), 2016-2020

DOKUMEN RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS (RMK11), 2016-2020

RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS 2016-2020

RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS 2016-2020

PERTUMBUHAN BERPAKSIKAN RAKYAT
Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11), 2016-2020 merupakan rancangan pembangunan lima tahun terakhir ke arah merealisasikan matlamat Wawasan 2020

Nota : Dokumen boleh dibeli di Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) di alamat seperti berikut:-
1. Jalan Chan Sow Lin
50554 Kuala Lumpur
03-9236 6912
2. 72, Jalan Diplomatik
Presint 15, Putrajaya
03-8881 1970

HUBUNGI KAMI
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 & Blok B6, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya


Panggilan 1Malaysia (1MOCC) : 03-8000 8000
Faks : 03-8888 3755
Laman Web : www.epu.gov.my

000170662